Search

Burnout und Musiktherapie

Grundlagen, Forschungsstand und Praxeologie

2016
120 p., E-book
22.00 €
Series: zeitpunkt musik
ISBN: 9783954909896
ISBN print: 9783954901999
urn:nbn:de:0306-9783954909896-1
Preface 83.8 KB
Sample 545.1 KB
E-book 2.1 MB

Export citation and metadata