Search

der âventiuren dôn

Klang, Hören und Hörgemeinschaften in der deutschen Literatur des Mittelalters

2013
176 p., E-book
59.00 €
ISBN: 9783954908264
ISBN print: 9783895009235
urn:nbn:de:0306-9783954908264-5
Preface 42.7 KB
Sample 123.0 KB
E-book 3.1 MB

Export citation and metadata